Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 31 /01/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.6.4
CẬP NHẬT WooCommerce Multiple Customer Addresses 24.0
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.9.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.16
CẬP NHẬT Download Monitor Google Drive 4.0.10
CẬP NHẬT Digits : WordPress Mobile Number Signup and Login 8.4.1
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 8.3.1
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.5.3
THÊM MỚI HYDRO – One Page Portfolio WordPress Theme 2.8
THÊM MỚI Digalu – Digital Marketing Agency WordPress 1.0.1
THÊM MỚI Indobi – Industrial WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Numérique – SEO Digital Marketing WordPress 1.5
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.9.9
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Notices 1.16.0
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.90.0
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 4.0.6
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 3.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium 2.16.0
CẬP NHẬT FluentCRM Pro 2.8.42
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.1.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 4.15.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Tab Manager Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 4.6.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Bundles Premium 2.3.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 4.2.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.29.0
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.29
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.6.4
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 5.0.2
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.10.5
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.15.5
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.15
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.12.2
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.26
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce WorldPay 5.3.2
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.1.9.7
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.16
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.117
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.1.17
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.19.0
CẬP NHẬT The Retailer – Premium WooCommerce Theme 4.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 4.5.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.30.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Catalog Mode Premium 2.31.0
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce 3.0.0
CẬP NHẬT OxyProps Modern CSS Framework For Building Your WordPress Site 1.11.4
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.1.4
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.1.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.3.7
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 3.0
CẬP NHẬT Adrenalin – Multi-Purpose WooCommerce Theme 2.2.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.8.0
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 2.0.3.1
CẬP NHẬT Qwery – Multi-Purpose Business WordPress & WooCommerce Theme 3.1.0
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.10.10
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.3.5
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 16.0.4
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2024.1
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.3.5
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.36
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 6.6
THÊM MỚI Spin – Cricket Team Sports WordPress Theme + AI 1.0
THÊM MỚI Most – Creative Agency and Portfolio Theme 1.3.1
THÊM MỚI Leedo – Modern, Colorful & Creative Portfolio WordPress Theme 2.0.2
THÊM MỚI Techogy – IT Solutions & Services WordPress Theme 1.0
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.8.5
CẬP NHẬT Prices By User Role for WooCommerce 5.2.1.1
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 10.8
CẬP NHẬT EventOn Weekly View 2.1.1
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.8

Trả lời