Giấy phép GPL

Themevn.com là  hợp pháp 100% . Tất cả các chủ đề và plugin được phát hành theo GPL (Giấy phép công cộng chung). Bạn có thể tự do sử dụng chúng bao nhiêu lần tùy thích và trên bao nhiêu website bạn muốn.

Themevn.com có cung cấp key bản quyền không

Chúng tôi không cung cấp, cho thuê, phát hành hoặc bán lại key bản quyền. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này đều được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Và bạn không cần key bản quyền để sử dụng các dự án của mình. Key bản quyền chỉ được yêu cầu nếu bạn muốn nhận cập nhật tự động và hỗ trợ từ tác giả của plugin hoặc chủ đề.

Các tập tin và tải về có hợp pháp không?

Có, tất cả các chủ đề, plugin, tiện ích bổ sung và tiện ích mở rộng WooCommerce được phân phối bởi kho lưu trữ của chúng tôi đều là nguồn mở 100% với GNU GPL.

Đây có phải là những sản phẩm chính hãng?

Có, tất cả các sản phẩm của chúng tôi là 100% xác thực. Nếu chúng tôi giới thiệu một sản phẩm trên trang web của chúng tôi, thì chúng tôi có đăng ký hoạt động cho (các) tác giả của sản phẩm đó. Chúng tôi tải xuống từ sản phẩm từ họ và phân phối lại cho bạn. Những tải xuống này không bị thay đổi theo bất kỳ cách nào.

Tôi có thể sử dụng plugin hoặc chủ đề trên bao nhiêu trang web?

Các plugin và chủ đề được cấp phép GPL và bạn có thể sử dụng chúng trên bao nhiêu website tùy thích

Bạn có được cập nhật cho các sản phẩm?

Có. Ngay sau khi chúng tôi được thông báo về một bản cập nhật, chúng tôi tải xuống từ tác giả và cập nhật nó trên trang web của chúng tôi.