Thanh toán qua Paypal

Paypal là công thanh toán trực tuyến. Nếu bạn có thẻ visa có thể sử dụng phương thức thanh toán tiện lợi này. Sau khi thanh toán hoàn tất, bạn lập tức sẽ được tải file về ngay sau đó.

Thanh toán chuyển khoản

Bạn có thể chuyển khoản trực tiếp tới số tài khoản sau:

  • Số tài khoản: 0201000413598
  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Tên chủ tk: NGUYEN TUAN VU