Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.7.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.58
CẬP NHẬT WordPress Advanced Database Cleaner Premium 3.2.1
CẬP NHẬT MainWP Clone 4.0.3
CẬP NHẬT Massive Cryptocurrency Widgets | Crypto Plugin 3.2.2
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.3
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.9
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.3.8
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.8
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.0
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.3.2
CẬP NHẬT SearchWP Live Ajax Search 1.7.1
CẬP NHẬT The Ark | WordPress Theme made for Freelancers 1.61.0
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.5.4
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.0.2
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.0.1
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.19
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 1.7.2
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.4
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.19.8
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.5
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 3.20.0
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.2.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.307
CẬP NHẬT Ananke – One Page Parallax WordPress Theme 3.9.0

Trả lời