Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Writing Blog – Personal Blog 4.01
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.3
CẬP NHẬT Molla | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.4.0
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.6.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.52
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.25
CẬP NHẬT Hub – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.1.1
CẬP NHẬT Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.12
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.9.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.0.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.21.0
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.21.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Review Rating Manager 2.3.2
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Embeddable Ratings Badge 2.3.2
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.9.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – Comment Search 7.1.0
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.2.0
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.5.6
CẬP NHẬT Exponent – Modern Multi-Purpose Business WordPress theme 1.2.9.9
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.11
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.4.6
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.31
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.8.1
CẬP NHẬT Soho Hotel Booking – Hotel WordPress Theme 4.2.3
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.31.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.4.2
CẬP NHẬT Hope | Non-Profit, Charity & Donations WordPress Theme + RTL 2.2.7

Trả lời