Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT CSS Igniter Vidiho Pro Theme 1.4.5
CẬP NHẬT Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.10
CẬP NHẬT CSS Igniter Vigour WordPress Theme 1.4.7
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.0.4
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 1.6.4
CẬP NHẬT MainWP Buddy 4.0.4
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.3.1
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.4.2
CẬP NHẬT Give – Authorize.net Gateway 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.73
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.1.6
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.2.0
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.6.1.1
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 10.11.1
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.10
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.8.3
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.5.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Watermark 1.5.1
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.7
CẬP NHẬT Norebro – Creative Portfolio Theme for Multipurpose Usage 1.5.8
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 2.2.6
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Loge WooCommerce Theme 1.0.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Hellomouse WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.8
CẬP NHẬT Events Schedule WP Plugin 2.5.22
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 20.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.0.0
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.4.4
THÊM MỚI Aardvark – Community, Membership, BuddyPress Theme 4.43
THÊM MỚI Driveme – Driving School WordPress Theme 1.5.2.2
THÊM MỚI UVO – SEO & Digital Marketing Theme 1.2.1
THÊM MỚI Consultix – Business Consulting WordPress Theme 4.0.0
THÊM MỚI Ciao – Minimalist Elementor WooCommerce Theme 2.1.1
THÊM MỚI Learnify – Online Education Courses WordPress Theme 1.5.0
THÊM MỚI Heritaste – Restaurant WordPress Theme 1.3
THÊM MỚI Alysum – Premium Prestashop AMP Theme 8.1.2
THÊM MỚI Uomo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.10
THÊM MỚI Decibel – Professional Music WordPress Theme 3.4.4

Trả lời