Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.6
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 6.13.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS BBPress Integration 2.2.3
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.4
CẬP NHẬT WooCommerce Sale Flash Pro 1.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.31.1
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.3.5
CẬP NHẬT Naix – Creative & High Performance Portfolio WordPress Theme 1.5.0
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.0.6
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.4
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.8
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.13.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.6.4
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.8.1
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9.5
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.4
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.5
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.3
CẬP NHẬT Osmosis – Responsive Multi-Purpose Theme 4.4.1
CẬP NHẬT Polylang for WooCommerce 1.8
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.27
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.3
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 18.9.9.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.7
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.6.10
CẬP NHẬT King – WordPress Viral Magazine Theme 9.1.2
CẬP NHẬT GravityView – A-Z Filters Extension 1.3.4
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 9.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.3.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.16.01
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.7.2
CẬP NHẬT ProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication 4.5.7
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.6
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.65
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.1.41
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.1.0
CẬP NHẬT CodeCanyon – Live Events 1.34
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.15
CẬP NHẬT WPLMS Learning Management System for WordPress 4.9
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.4.4

Trả lời