Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Give – Razorpay Gateway 1.5.1
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 5.0.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Advanced Post Creation Addon 1.3.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Unsplash Addon 2.0.8
CẬP NHẬT Ultimate Member User Bookmarks Addon 2.1.1
CẬP NHẬT GravityView – Social Sharing & SEO 3.3.1
CẬP NHẬT X | The Theme 10.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.42
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.10
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.20
CẬP NHẬT MemberPress Importer 1.6.15
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.2.0
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.4.2
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.0
CẬP NHẬT Qwery – Multi-Purpose Business WordPress & WooCommerce Theme 2.5.0
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.9
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.5
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.9.0
CẬP NHẬT MemberPress BuddyPress 1.1.17
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.17
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.31
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.48
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.31
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.17
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.7
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.5
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.2
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.3
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.9.1
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.18
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.6
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.18
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.7.11
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.9.1
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.18
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.18
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.18
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.18
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.18
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.20
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.3.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.0
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 4.3
CẬP NHẬT Coiffeur – Hair Salon WordPress Theme 6.7
CẬP NHẬT Kalles – Versatile Elementor WooCommerce Theme 1.1.7
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 6.0.7
CẬP NHẬT Adventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme 4.2.8
CẬP NHẬT Norebro – Creative Portfolio Theme for Multipurpose Usage 1.6.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.5.3
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Reviews 2.2.3
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.7.10
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.6
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.51
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Bulk Edit 5.2
CẬP NHẬT Jupiter – Multi-Purpose Responsive Theme 3.1.0
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 5.8.2

Trả lời