Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Give – Mollie Payment Gateway 1.2.5
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.8.0
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.0.27
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.5.30
CẬP NHẬT The Ark | WordPress Theme made for Freelancers 1.66.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 4.4.1
CẬP NHẬT Canada Post WooCommerce Shipping Plugin 1.7.14
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.8.23
CẬP NHẬT Nifty – Business Consulting 1.2.3
CẬP NHẬT Nika – Medical Elementor WooCommerce Theme 1.1.11
CẬP NHẬT Smart Slider 3 + Demo 5.1.14
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 20.1
CẬP NHẬT Bimber – Viral Magazine WordPress Theme 9.2.3
CẬP NHẬT CartFlows Pro 1.11.9
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.11.2
CẬP NHẬT Slider Revolution Responsive WordPress Plugin + Addons + Templates 6.6.11
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.5.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.1.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.12.2
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.5
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.10
CẬP NHẬT Gardena – Landscaping & Gardening 1.1.7
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.6.8
CẬP NHẬT Polylang for WooCommerce 1.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.2.1
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.5
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.20.0
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.9
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.3
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.8.9
CẬP NHẬT Smartic – Product Landing Page WooCommerce Theme 2.0.3
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.3.6
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 6.1.5
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.2.0

Trả lời