Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.8
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 1.15.0
CẬP NHẬT Give – Tributes 1.5.9
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.2.5
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 3.6
CẬP NHẬT Super Store Finder for WordPress 6.7
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.1.3
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.5
CẬP NHẬT Monolit – Responsive Architecture WordPress Theme 2.0.5
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.1
CẬP NHẬT 907 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.2.14
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 3.8.0
CẬP NHẬT YITH Advanced Refund System for WooCommerce Premium 1.9.0
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.0.4
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 3.7.0
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.6.3
CẬP NHẬT iBid – Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme 3.5
CẬP NHẬT Gridlove – Creative Grid Style News & Magazine WordPress Theme 2.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.1.11

Trả lời