Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Member MailChimp Addon 2.3.1
CẬP NHẬT Ultimate Member myCRED 2.2.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Profile Completeness 2.2.3
CẬP NHẬT Ultimate Member User Reviews Addon 2.2.1
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.6.3
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 1.14.1
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.3.6-beta-2.1
CẬP NHẬT Seocify – SEO And Digital Marketing Agency WordPress Theme 2.9.0
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 5.4.9
CẬP NHẬT Themify Agency WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Bizco WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Bold WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Corporate WordPress Theme 5.4.6
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Elemin WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Float WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Fullpane WordPress Theme 5.5.1
CẬP NHẬT Themify Fullscreen WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Funki WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Grido WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Thememin WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Tisa WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Wumblr WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Smart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon 1.7.0
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.0
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Magazine WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Metro WordPress Theme 5.4.6
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Music WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Notes WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 5.5.1
CẬP NHẬT Themify Peak WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Phototouch WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Pinboard WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Themify Postline WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Responz WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Shopdock WooCommerce Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 5.4.9
CẬP NHẬT Themify Simfo WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT Themify Split WordPress Theme 5.4.6
CẬP NHẬT Themify Stack WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.0.9

Trả lời