Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.41
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.1.2
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.3.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.3.7
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Import Entries 2.4.1
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 2.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 70.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.0
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2022.8
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.4
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.6.9
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.9.1
CẬP NHẬT Forstron – Legal Business WordPress Theme 2.1.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.4.3
CẬP NHẬT WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium 1.6.8
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.1.1
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.3.5
CẬP NHẬT Slick Menu – Responsive WordPress Vertical Menu 1.5.0
CẬP NHẬT Honshi – WordPress Simple Portfolio Theme 2.6.0
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.9
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.9.0
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.24.1
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.8
CẬP NHẬT Mr. SEO – SEO, Marketing Agency and Social Media Theme 2.0
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.7.2

Trả lời