Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WPForms – Conversational Forms 1.7.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Pages 1.5.0
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.0.16
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.5.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.5.1
CẬP NHẬT Typology – Text Based Minimal WordPress Blog Theme 1.7.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.65
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.2.12
CẬP NHẬT Advanced Google Maps Plugin for WordPress 5.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 5.0.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.35
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.32
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.54
CẬP NHẬT WPForms – Surveys and Polls 1.8.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 6.3.0
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.3
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.0.2
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.13.4
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.5.1
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.5.1
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.1
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.2
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.0.0
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.3.13
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.2.1
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.4
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.2
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.23
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.10
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.1
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.7
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.13
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.0.6
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 14.22
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.3
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.35.3
CẬP NHẬT Hero Menu – Responsive WordPress Mega Menu Plugin 1.16.2
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.3
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.8.1
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.5.0
CẬP NHẬT Cena Store – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.11.5
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.3
CẬP NHẬT Ask Me – Responsive Questions & Answers WordPress 6.8.4
CẬP NHẬT Product Gallery Slider for Woocommerce – Twist 3.2.12
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.31

Trả lời