Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.10.6
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 73.3
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.51
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.4
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.2.1
CẬP NHẬT MainWP Vulnerability Checker 4.1.4
CẬP NHẬT MainWP Article Uploader 4.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 3.0.4
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.6
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.4
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.21
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 29.0.0
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.15.1.1.15.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.3.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.23
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.73
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.25.9
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.8.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.9.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Re-Captcha 2.3.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Ajax Duplicate Alert 2.2.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.4
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.4.12
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.9.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.3.2
CẬP NHẬT WC Vendors Pro 1.8.7.2
CẬP NHẬT Business Lounge | Multi-Purpose Consulting & Finance Theme 1.9.15
CẬP NHẬT WooCommerce Page Builder 3.4.3.6
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.13.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Google Maps 2.3.1

Trả lời