Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.18.3
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.4.3
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.14.2.1
CẬP NHẬT Blog Designer PRO for WordPress 3.4.5
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.2.1
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.21
CẬP NHẬT EventOn Bookings 1.4
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.7
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.9
CẬP NHẬT EventON Ticket Variations & Options 1.1.1
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.4.16
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 73.7
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.30
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.3
CẬP NHẬT Newspaper WordPress Theme 12.5
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 29.3
CẬP NHẬT Seosight – SEO, Digital Marketing Agency WP Theme with Shop 5.21
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.7.4
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.0
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.2.2
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.6
CẬP NHẬT Infinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Bulk Edit 5.2.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.6

Trả lời