Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Download Monitor Terms & Conditions 4.0.9
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.0.6
CẬP NHẬT Themify Builder Tiles Addon 3.0.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.51
CẬP NHẬT Formidable Forms – Cascading Locations 2.03
CẬP NHẬT GravityView – Multiple Forms 0.3.1
CẬP NHẬT wpDiscuz – Embeds 1.1.2
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.3
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.9.0
CẬP NHẬT Bauer | Construction and Industrial WordPress Theme 1.21
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.9
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.0.9
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.12
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.0.9
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.3.4
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.11.0
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Basel – Responsive eCommerce Theme 5.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.10.0
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.5.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.13.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.6.3.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.38
CẬP NHẬT Gifting for WooCommerce Subscriptions 2.7.0
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 18.9.8
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.17.0
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.2
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.105
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.2
CẬP NHẬT Cash Bay – Banking and Payday Loans WordPress Theme 1.1.4
CẬP NHẬT WorkScout – Job Board WordPress Theme 3.0.14
CẬP NHẬT Motor Vehikal – Motorcycle Online Store WordPress Theme 1.8.0
CẬP NHẬT Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme | Bellevue 4.1.8
CẬP NHẬT MP3 Sticky Player WordPress Plugin 7.3
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.2
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.19.3
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.6.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.8
CẬP NHẬT Pretty Links Pro 3.4.2

Trả lời