Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26 /02/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms CLI Addon 1.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.0.6
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.9
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.3.5
CẬP NHẬT Themify Builder Masked Image 3.5.0
CẬP NHẬT MemberPress Aweber 1.1.5
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.33
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.26
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.6
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 3.5.0
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.15
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Event Post 1.2.9
CẬP NHẬT Themify Portfolio Post 1.2.7
CẬP NHẬT GravityView – DataTables Extension 3.3.2
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.26
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bambora (Beanstream) 2.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.12.4
CẬP NHẬT WooCommerce Measurement Price Calculator 3.23.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.69
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 24.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.17.0
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login 2.15.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.11.0
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.24.1.26
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.16.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 76.3
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.4
CẬP NHẬT ListingHub – WordPress Business Directory Listing Plugin 1.1.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.13
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.28
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.9
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.5.1
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.5.2
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.73
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 6.0.5.1
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 7.5
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.16
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.1.8
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.27
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.10.4
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.8
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.4
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.23.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.24.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.3.1.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.5.0
CẬP NHẬT Themify Announcement Bar 2.1.8
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.1.0
CẬP NHẬT Ultimate Member bbPress 2.1.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Followers Addon 2.3.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Google reCAPTCHA Addon 2.3.6
CẬP NHẬT Ultimate Member myCRED 2.2.6
CẬP NHẬT Ultimate Member Online Users Addon 2.2.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Profile Completeness 2.2.9
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.3.5
CẬP NHẬT Ultimate Member User Reviews Addon 2.2.6
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.8
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.2.2
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.4.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.5
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.8
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.12
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 4.10.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.16
CẬP NHẬT TranslatePress Translation Plugin 2.7.2
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 4.2.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.39
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.7.1
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.16
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.4.5
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.8.7
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.7
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.9.1
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.20
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 9.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3.5
CẬP NHẬT WC Vendors Pro 1.8.9
CẬP NHẬT WPForms – Form Pages 1.9.0
CẬP NHẬT Formidable Forms – API Webhooks 1.15
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View Pro By Barn2 1.7.8
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.40
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.80
CẬP NHẬT WooCommerce Product Options Barn2 1.6.8
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.20
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.9.6
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.12.0
CẬP NHẬT Themify Builder 7.5.3
CẬP NHẬT Themify Builder AB Image 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Audio 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder BG Video Slider 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Button Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 3.5.3
CẬP NHẬT Themify Builder Content Restriction 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Countdown 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Counter 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder FitText 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Background 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Posts 3.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.12
CẬP NHẬT Ohio – Creative Portfolio & Agency WordPress Theme 3.3.6
CẬP NHẬT Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.41
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.17
CẬP NHẬT YITH FAQ Plugin for WordPress Premium 2.20.0
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce 3.1.0
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.13
CẬP NHẬT ARForms: WordPress Form Builder Plugin 6.4
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.92.0
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.8.3
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 10.0.0.2
CẬP NHẬT AGS: Divi Ghoster 5.0.56
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.19.0
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.8
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.12
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Gift Cards Premium 4.10.0
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 16.1.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.11
CẬP NHẬT YITH WooCommerce SMS Notifications Premium 1.38.0

Trả lời