Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.35.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.0.3
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.27
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.5
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.7.7
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.1.2
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.57
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.4.1
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.7
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.17.8
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.2
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.16.1
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.3.0
CẬP NHẬT LearnPress – WooCommerce Payment Methods Integration 4.0.6
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 14.6
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.3
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.3
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.3.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.3
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.20
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 2.9.8.2
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.1.0
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.8.9
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.2
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.17
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.9.5
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.3.1
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.3.11
CẬP NHẬT WP Simple Pay Pro 4.4.1
CẬP NHẬT Real Estate Pro – WordPress Plugin 2.0.3

Trả lời