Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.8.3
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.15
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.13.1
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.13.1
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.13.1
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.13.1
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.13.1
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.13.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.13.1
CẬP NHẬT Hide My WP 6.2.7
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.15.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.8.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.13.0
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Retailers 1.16.0
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.19.0
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Notices 1.14.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 1.13.0
CẬP NHẬT WooCommerce Local Pickup Plus 2.10.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.10.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Preview Submission 1.3.13
CẬP NHẬT Gravity Perks Terms of Service Plugin 1.4.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.35
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.3.3
CẬP NHẬT Gravity Perks WordPress Plugin 2.2.9
CẬP NHẬT Qalam – NewsPaper and Magazine WordPress Theme 1.8.0
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.0
CẬP NHẬT Coiffeur – Hair Salon WordPress Theme 6.5
CẬP NHẬT DiviLife – Divi Bars 1.8.7.9
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.7
CẬP NHẬT DiviLife – Divi Mega Pro 1.9.7
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.13
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.40
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.14
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Terms Of Service 1.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.51
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.68
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.1.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.44
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.20.4
CẬP NHẬT Zox News – Professional WordPress News & Magazine Theme 3.15.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.52
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.8

Trả lời