Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.26
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 3.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.2.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.7.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.9
CẬP NHẬT LearnDash LMS Notifications 1.6.2
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.34
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.9.0
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.8.1
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 73.2
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 5.0.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.5
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.7.1
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 3.0.3
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.4.9
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.10.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.72
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.20
CẬP NHẬT Analytify Pro Easy Digital Downloads Add-on 5.0.4
CẬP NHẬT Analytify Pro WooCommerce Add-on 5.0.3
CẬP NHẬT Analytify Pro Email Notifications Add-on 5.0.2
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.17.3
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.50
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.12
CẬP NHẬT The Events Calendar Eventbrite Tickets 4.6.14
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.9.3
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.8
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.21.1
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.1.0
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.15.1.1.15.1
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.7

Trả lời