Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.4.4
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.9
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.1.4
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.10
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.43
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.21
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.17.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Auto Login 2.2.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – Embeds 1.1.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.61
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.17
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.1.5
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.4
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.8.5
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.4
CẬP NHẬT The Events Calendar Eventbrite Tickets 4.6.13
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.4.3
CẬP NHẬT Booked – Appointment Booking for WordPress 2.4.3
CẬP NHẬT Obelisk – Agency Portfolio & Creative WordPress Theme 1.7.5
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.6.1
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.1.4
CẬP NHẬT CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.10.3
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.6.0
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.8.1
CẬP NHẬT Aki – Multipurpose Kids WordPress Theme 1.3.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.1
CẬP NHẬT WordPress Advanced Database Cleaner Premium 3.2.2
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.1.1
CẬP NHẬT Gostudy – Education WordPress Theme 2.3.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.26.1
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.12
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.9.1
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.4.5
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.6
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.8.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.7
CẬP NHẬT Give – Gift Aid 1.4.0
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.6.3
CẬP NHẬT Give – Tributes 1.6.0
CẬP NHẬT Borlabs Cookie Cookie Opt-in 2.2.62
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.5.4
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.5.4
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.3.3
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.11
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.4
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.8
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 71.6
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.4.0.2
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.7
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.2
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.4.2
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.0.5
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.14
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.29.0
CẬP NHẬT Taqyeem – WordPress Review Plugin 2.7.0
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.4.3
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.4.2

Trả lời