Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.12
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.98
CẬP NHẬT Themify Announcement Bar 2.1.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 2.7.0
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 1.2.4
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 1.3.7
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 1.4.8
CẬP NHẬT Themify Tiles Plugin 1.2.9
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.7.8
CẬP NHẬT Super Forms – Register & Login 1.9.2
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 3.15.2
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 3.15.2.2.6.3
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.1
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.3.3
CẬP NHẬT Blade – Responsive Multi-Functional Theme 3.3.7
CẬP NHẬT Airi – Clean, Minimal WooCommerce Theme 1.2.3
CẬP NHẬT Design Upgrade Pro for LearnDash 2.17.3
CẬP NHẬT Digits : WordPress Mobile Number Signup and Login
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.0
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.19.0
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.21
CẬP NHẬT WP Timeline – Responsive Vertical and Horizontal timeline plugin 3.5.8
CẬP NHẬT Soho Hotel Booking – Hotel WordPress Theme 4.0.7
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.0.0

Trả lời