Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.7
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.22.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 3.7.0
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.6.3
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.8
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.8.4
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.32.2
CẬP NHẬT Zyra – Clean, Minimal WooCommerce Theme 1.4.0
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.8
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 16.0.3
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.9.2
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.9.4
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.5
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.21.1
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 2.0.1
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.10
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.9.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.8.0.1
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.2.5
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.5.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.2
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.30
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 5.2.0
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.0.1
CẬP NHẬT Riode | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.6.3
CẬP NHẬT Littledino – Modern Kids WordPress Theme 1.2.8
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.9.2

Trả lời