Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MyThemeShop Emaxstore WordPress Theme 1.4.12
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 7.9.5
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.7
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.12
CẬP NHẬT MyThemeShop WooShop WordPress Theme 1.3.11
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.2
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.3.12
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.7
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.0.15
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.11
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.19.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.5
CẬP NHẬT WHMpress – WHMCS WordPress Integration Plugin 5.8-revision-7
CẬP NHẬT Hero Menu – Responsive WordPress Mega Menu Plugin 1.15.8
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.14
CẬP NHẬT Bookshelf for Real3D Flipbook Addon 1.0.9
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.4
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.01
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.4.0
CẬP NHẬT Formidable Forms – Digital Signature 2.06
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.2.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.4.13
CẬP NHẬT FormCraft – Premium WordPress Form Builder 3.8.28
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.28
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.4
CẬP NHẬT SearchWP Live Ajax Search 1.6.2
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.4
CẬP NHẬT WooCommerce Lead Time 2.0.6
CẬP NHẬT GeoDirectory Embeddable Ratings Badge 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Ajax Duplicate Alert 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory BuddyPress Integration 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Claim Listings 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Google Maps 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.2
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.8
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.0
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.16.2
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.21.2.1
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.1.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.61
CẬP NHẬT MyThemeShop Feminine WordPress Theme 2.2.5
CẬP NHẬT Gravity Forms Constant Contact Addon 1.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce Default Quantity 2.2.1
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.1.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Re-Captcha 2.2
CẬP NHẬT Super Carousel – Responsive WordPress Plugin 3.8.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Marker Cluster 2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.2
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.61
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.3.0
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.2.2
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.0.14
CẬP NHẬT NewsPlus – News and Magazine WordPress theme 4.0.1

Trả lời