Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.1.1
CẬP NHẬT Gravity Forms AWeber Addon 2.11.1
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.0.1
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 6.0.3
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.7.3
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 3.7.4
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.21
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.2.7
CẬP NHẬT Prolancer | Freelance Marketplace WordPress theme 1.3.6
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.6.7
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.11
CẬP NHẬT WooCommerce Westpac PayWay API Payment Gateway 1.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.29.0
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.17.2
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 4.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Reports 1.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.2.5
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.99
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.1
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.5
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.1.2
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 4.0
CẬP NHẬT Sahifa – Responsive WordPress News / Magazine / Blog Theme 5.8.0
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 11.1.0

Trả lời