Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.3
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.0.1
CẬP NHẬT Super Forms – Zapier 1.3.2
CẬP NHẬT Super Forms – Popups 1.7.2
CẬP NHẬT Super Forms – WooCommerce Checkout 1.9.2
CẬP NHẬT Super Forms – PayPal Checkout 1.5.1
CẬP NHẬT Super Forms – Password Protect & User Lockout & Hide 1.4.0
CẬP NHẬT Super Forms – Mailster 1.3.2
CẬP NHẬT Super Forms – Mailchimp 1.7.3
CẬP NHẬT Super Forms – Front-end Posting 1.6.1
CẬP NHẬT Super Forms – Email Templates 1.2.2
CẬP NHẬT Super Forms – CSV Attachment 1.4.1
CẬP NHẬT Super Forms – Calculator 2.3.3
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Event Post 1.1.8
CẬP NHẬT Themify Portfolio Post 1.1.8
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.7.10
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 2.1.4
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 2.0.8
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Extra Fields 1.5.4
CẬP NHẬT Coiffeur – Hair Salon WordPress Theme 6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Multipurpose Responsive WordPress Theme – WizeStore 1.14.9
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 1.6.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.4 beta-1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.9
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.3.3
CẬP NHẬT Give – Fee Recovery 1.9.6
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.0.4
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.0-beta
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 5.33.0

Trả lời