Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Catalog Visibility Options 3.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.10.3
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.15.3
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.8
CẬP NHẬT WooCommerce Flat Rate Box Shipping 2.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.12
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 22.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.6
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.17.0.1.17.0
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.10.0
CẬP NHẬT Sensei Certificates 2.5.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS WooCommerce Integration Addon 1.9.7
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.9.0
CẬP NHẬT LearnPress – Stripe Payment 4.0.2
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 6.3
CẬP NHẬT Hide My WP 7.1.16
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.10.5
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.3.9
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.1.2
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 2.0.2
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor  3.0.0
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.8.3
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.8.5
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 4.4.9
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.4.1
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.84
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.6.3
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.8
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.5.7
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.4.7
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.22.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.22.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.25
CẬP NHẬT Booked – Appointment Booking for WordPress 2.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Shopping 2.8.0
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.17.0.1.17.0
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.0.7

Trả lời