Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.3.0
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.0.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.9.2.1
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.2.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Terms Of Service 1.4.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.20
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.9
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.4.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.63
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 4.5
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.25.0
CẬP NHẬT WooCommerce Sofort Payment Gateway 1.5.1
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.3.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Word Count 1.6.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.17.2
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 1.6.0
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 3.9.0
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.4.2
CẬP NHẬT Pinterest Automatic Pin WordPress Plugin 4.15.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.19
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.24.2
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.4.0
CẬP NHẬT Powerful Filters for wpDataTables 1.3.1
CẬP NHẬT iBid – Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme 3.5.5
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.3.20
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.5
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.1.2
CẬP NHẬT Gravity Forms 2Checkout Addon 2.1

Trả lời