Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/06/2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.32
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.34
CẬP NHẬT MemberPress Aweber 1.1.6
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.8.4
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.18
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.6.7
CẬP NHẬT Maia – Jewelry Shop WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.5.2
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.8.4
CẬP NHẬT Give – Stripe Gateway 2.6.0
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Lead Time Barn2 Media 2.1.2
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.1.5
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 9.1.9
CẬP NHẬT Molla | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.5.3
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.3.5
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.2.0
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.23
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.12
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.9.5
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.16
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.23
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.9.9
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.14
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.20
CẬP NHẬT Engitech – IT Solutions & Services WordPress Theme 1.8.5
CẬP NHẬT ekommart – All-in-one eCommerce WordPress Theme 4.0.0
CẬP NHẬT Bopo – WooCommerce Product Bundle Builder – Build Your Own Box 1.1.3
CẬP NHẬT AMA – bbPress Forum WordPress Theme with Social Questions and Answers 1.4.1
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.31
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 3.0.8
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.3.1
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 3.5.5
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.5.0
CẬP NHẬT FacetWP – Flyout 0.8.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.24
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.22.17
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.33
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.6.6
CẬP NHẬT X | The Theme 10.4.22
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.4.22
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 3.0.9.4
CẬP NHẬT Nika – Medical Elementor WooCommerce Theme 1.1.24
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 3.0.3
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.97.12
CẬP NHẬT Loobek – Elementor Multipurpose WooCommerce Theme 1.1.7
CẬP NHẬT WordPress Accessibility Plugin – Readabler 1.7.7
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 6.1.2
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 4.5.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.15.2
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.6.95
CẬP NHẬT Turitor – Education WordPress Theme 1.4.9
CẬP NHẬT Zynith SEO Plugin 8.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.10.3
CẬP NHẬT WooCommerce FirstData 5.2.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.25.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – Affiliate Landing Pages 1.3.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – Custom Affiliate Slugs 1.3.0
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.5.10
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.16.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.1.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.32
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 2.0.8
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.10.10
CẬP NHẬT Naix – Creative & High Performance Portfolio WordPress Theme 1.5.9
CẬP NHẬT Vendomat – Vending Machines WooCommerce Theme 1.3

Trả lời