Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTNitan – Fashion WooCommerce WordPress Theme2.5
CẬP NHẬTJobhunt – Job Board WordPress theme for WP Job Manager1.2.4
CẬP NHẬTGravity Forms Square Add-On1.0.6
CẬP NHẬTThemify Builder Pro1.0.8
CẬP NHẬTWP Pro Advertising System1.5.4
CẬP NHẬTWordPress WhatsApp Support1.9.3
CẬP NHẬTGravity Forms WordPress Plugin2.4.18.10
CẬP NHẬTTotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin4.1.6
CẬP NHẬTWyzi – Business Finder WordPress Directory Listing Theme2.4.1
CẬP NHẬTNinja Kick: Contact Form3.5.6
CẬP NHẬTWooCommerce Multi Currency – Currency Switcher2.1.9.4
CẬP NHẬTDirectory Pro2.0.6
CẬP NHẬTChatBot for WordPress10.0.2
CẬP NHẬTHreflang Manager1.10
CẬP NHẬTListable – A Friendly Directory WordPress Theme1.13.0
CẬP NHẬTLumise Product Designer | WooCommerce WordPress1.9.5
CẬP NHẬTwpDiscuz – Emoticons7.0.4
CẬP NHẬTWP Courseware – WordPress LMS Plugin4.6.8
CẬP NHẬTWilcity – Directory Listing WordPress Theme1.2.2.3
CẬP NHẬTRnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin10.0.2
CẬP NHẬTReal Estate Pro – WordPress Plugin1.7.8
CẬP NHẬTWordPress Pro Event Calendar3.1.9
CẬP NHẬTWooCommerce Waitlist2.1.22
CẬP NHẬTWooCommerce Name Your Price3.1.1
CẬP NHẬTWooCommerce Instagram3.2.0
CẬP NHẬTWooCommerce Composite Products7.0.3
CẬP NHẬTWooCommerce Amazon Fulfillment3.3.2
CẬP NHẬTWooCommerce Branding1.0.26

Trả lời