Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/03/2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.18.6
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.8.6
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.15.10
CẬP NHẬT WP Reset Pro 6.2
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.7
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 4.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.12.3
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.9
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.16.4
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.8
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.20.1
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.3.2
CẬP NHẬT MemberPress MailPoet 1.2.5
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.8.2
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.1.1
CẬP NHẬT GravityView – DataTables Extension 3.3.6
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 6.1.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.60
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.100
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.37
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.6.2
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.4.1
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.68
CẬP NHẬT YITH Infinite Scrolling Premium 1.29.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Email Templates Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.37.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 3.5.0
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.15.1
CẬP NHẬT Findgo – Directory Listing WordPress Theme 1.3.46
CẬP NHẬT Uomo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.16
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 3.0.6
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.2.2
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.5.9
CẬP NHẬT Calculated Fields Form Pro 5.8.59
CẬP NHẬT SEOPress Pro 7.6
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.42
CẬP NHẬT Really Simple SSL Pro 8.0.0
CẬP NHẬT Infinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.0.6
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Shortcuts 5.0.1
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.58
CẬP NHẬT Gravity Forms Zoho CRM Addon 2.2.0
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.52
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 3.3.0
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 5.2.1
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.9.2
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.27
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.35
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.53
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Auto Login 2.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 2.0.3
CẬP NHẬT Gravity Perks Gravity Forms Date Time Calculator 1.0-beta-4.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.14
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.12.1
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.14
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 2.1.0
CẬP NHẬT JetBlocks For Elementor 1.3.11
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.4.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.8.0.6

Trả lời