Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Users Insights – Integrations 4.2.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.9.0.7
CẬP NHẬT Slick Menu – Responsive WordPress Vertical Menu 1.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.8
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.8
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.56
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.10
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.0.1
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 9.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.1.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.0.7
CẬP NHẬT Gravity Perks Media Library Plugin 1.2.22
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.2.3
CẬP NHẬT Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.2.1
CẬP NHẬT Xtocky – WooCommerce Responsive Theme 2.5
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.2
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.4.11
CẬP NHẬT Blessing | Funeral Home WordPress Theme 3.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.20
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.22
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.34.0
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.9
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.55.0
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.26
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.19
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 1.5.8
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.15
CẬP NHẬT Gravity Forms Emma Addon 1.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Ajax Search Premium 1.14.0
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.8.5
CẬP NHẬT LearnDash LMS Stripe Integration 1.9.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads ConvertKit 1.0.10
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.0
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.4.8
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 4.4
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.6.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.54
CẬP NHẬT Beaver Builder Theme 1.7.10
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.1.1.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.1.1.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.1.5
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 1.9.14
CẬP NHẬT im Event – Event & Conference WordPress Theme 3.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.8
CẬP NHẬT iBid – Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme 3.4.1
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.0.9
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.1
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.0.0
CẬP NHẬT Sahifa – Responsive WordPress News / Magazine / Blog Theme 5.7.7
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Page Builder 3.4.3.1
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.4
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.16
CẬP NHẬT WordPress Advanced Database Cleaner Premium 3.1.7
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.7.7
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.8.11
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 4.12.5
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.0
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.1.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Purchase Limit 1.2.23
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.7
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.12.0
CẬP NHẬT Pizzaro – Fast Food & Restaurant WooCommerce Theme 1.3.10
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.0-beta-1.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.2 beta-1.4
CẬP NHẬT Pinterest for WooCommerce 2.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.3.7
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 3.15.1.2.6.3
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.2
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.19
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.27

Trả lời