Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.9.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.5
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.5.1
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.61
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.12.0
CẬP NHẬT Rankie – WordPress Rank Tracker Plugin 1.7.6
CẬP NHẬT MemberPress Constant Contact 1.1.4
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.8.0
CẬP NHẬT Movedo – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.5.7
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.7
CẬP NHẬT X | The Theme 10.2.7
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.3
CẬP NHẬT Adventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme 4.2.9
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.9.4
CẬP NHẬT Ultimate Learning Pro WordPress Plugin 3.4
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.9.0
CẬP NHẬT Metro – Minimal WooCommerce WordPress Theme 2.6
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.21
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.8.3
CẬP NHẬT Corpus – Responsive Corporate WordPress Theme 3.3.11
CẬP NHẬT Osmosis – Responsive Multi-Purpose Theme 4.4.3
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.4
CẬP NHẬT Fildisi – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.4.2
CẬP NHẬT Zuperla – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 2.4.2
CẬP NHẬT Blade – Responsive Multi-Functional Theme 3.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.23
CẬP NHẬT Themify Music WordPress Theme 7.1.9
CẬP NHẬT Themify Notes WordPress Theme 7.1.3
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 7.1.8
CẬP NHẬT Themify Peak WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Themify Phototouch WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Pinboard WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Postline WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Responz WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Shopdock WooCommerce Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 7.2.3
CẬP NHẬT Themify Simfo WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.10.4
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.19.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.19.1
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.19.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.21.1
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.11.0
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.25.8
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.19.1
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.993
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.1.1
CẬP NHẬT RyanCV – Resume WordPress Theme 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 3.0
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.4.2
CẬP NHẬT Billey – Creative Portfolio & Agency Elementor WordPress Theme 1.7.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.24.2
CẬP NHẬT Skylith | Multipurpose Gutenberg WordPress Theme 1.3.7
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.46
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 21.0.2

Trả lời