Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTSearchWP WordPress Plugin4.0.16
CẬP NHẬTWPMU DEV Hummingbird Pro2.4.4
CẬP NHẬTFlow-Flow – WordPress Social Stream Plugin4.5.11
CẬP NHẬTThemify Split WordPress Theme2.1.1
CẬP NHẬTThemify Stack WordPress Theme2.1.1
CẬP NHẬTThemify Suco WordPress Theme2.5.9
CẬP NHẬTThemify Thememin WordPress Theme2.8.1
CẬP NHẬTThemify Tisa WordPress Theme2.4.9
CẬP NHẬTThemify Ultra Premium WordPress Theme2.7.9
CẬP NHẬTThemify Wumblr WordPress Theme2.7.2
CẬP NHẬTNewsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress3.0.0
CẬP NHẬTDynamic Content for Elementor1.9.5.2
CẬP NHẬTWooCommerce MultiStep Checkout Wizard3.6.7
CẬP NHẬTSaasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup3.1.8
CẬP NHẬTShoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress ThemesShoptimizer
CẬP NHẬTAstra Premium Sites Plugin + Agency Demos2.3.1
CẬP NHẬTWP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium1.5.9

Trả lời