Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.5.7
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.0
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.9.0
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.3.0
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Product Filter 1.3.8
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 2.0.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.8
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 67.6
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.4
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 4.1.7
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 10.2.1
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.18
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.6.0
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.3.1
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 4.3
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.15
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.3.12
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.5.10
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.9
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 14.0.6
CẬP NHẬT WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium 1.6.4
CẬP NHẬT Lumise Product Designer | WooCommerce WordPress 2.0.1
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.6
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.14
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.3.0
CẬP NHẬT Powerful Filters for wpDataTables 1.3
CẬP NHẬT Analytify Pro WooCommerce Add-on 4.1.7
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Add-ons 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 1.5.11
CẬP NHẬT WooCommerce Force Sells 1.1.31
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.14
CẬP NHẬT WooCommerce Sale Flash Pro 1.2.22
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.4.1.1.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.31
CẬP NHẬT Aurum – Minimalist Shopping Theme 3.15
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.4
CẬP NHẬT Composer – Responsive Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 3.5.4
CẬP NHẬT Table Rate Shipping for WooCommerce 4.3.3
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.12.0
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.14
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 4.4.8
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 1.12.1
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.1.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.5.0
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.1.6
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.14.0
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.0.7
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.7.5
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.9.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Eventbrite Tickets 4.6.11
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.3.0
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.2.0
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.4.2
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.4.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.16.0
CẬP NHẬT Jobseek – Job Board WordPress Theme 2.33
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.6.5
CẬP NHẬT Themify Agency WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Bizco WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Bold WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Corporate WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Elemin WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Float WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Fullpane WordPress Theme 5.6.6
CẬP NHẬT Themify Fullscreen WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Funki WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Grido WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Magazine WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Metro WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 5.6.1

Trả lời