Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.30.0
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.34.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.4.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.4
CẬP NHẬT Gravity Forms AWeber Addon 3.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.22
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Price Range 1.2.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Terms Of Service 1.4.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.24
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.28
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.6.1
CẬP NHẬT Analytify Pro WooCommerce Add-on 5.0.0
CẬP NHẬT Analytify Pro Email Notifications Add-on 5.0.0
CẬP NHẬT Analytify Pro Campaigns Add-on 5.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.1
CẬP NHẬT GeoDirectory WP All Import 2.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Embeddable Ratings Badge 2.3.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3.1
CẬP NHẬT Bege – Responsive WooCommerce WordPress Theme 1.3.9
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.7.9
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.10
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.44
CẬP NHẬT Hind – Multi-Concept Portfolio & Photography WordPress Theme 2.4.1

Trả lời