Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21 /01/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Give – Fee Recovery 2.2.0
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.11
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.10
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 6.0.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.10
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 16.0.1
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.1.5
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.93
CẬP NHẬT The Ark | WordPress Theme made for Freelancers 1.69.0
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.4.9
CẬP NHẬT X | The Theme 10.4.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.74
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.1.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.47
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.29
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.2.10
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.26.1
CẬP NHẬT WordPress Accessibility Plugin – Readabler 1.7.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Amaryllis WordPress Theme 1.2.5
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.9.0
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.9.2
CẬP NHẬT WooPack for Beaver Builder 1.5.5.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.24.0
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.24.0
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.1
CẬP NHẬT EventOn Weekly View 2.1
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.1.2
CẬP NHẬT EventOn Action User 2.4.2
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.23.2
CẬP NHẬT WordPress SEO Premium 21.8.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.2
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.15.8
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.8.2.1
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 6.1.3
CẬP NHẬT Molla | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.5.0
CẬP NHẬT Super Store Finder for WordPress 6.9.5
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.7.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Neto WooCommerce Theme 1.1.0
CẬP NHẬT CSS Igniter Hugo Woocommerce Theme 1.1.0
CẬP NHẬT CSS Igniter Benson WordPress Theme 1.1.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Pinfinity WordPress Theme 1.1.0
THÊM MỚI SEOQ – SEO & Digital Marketing Agency WordPress Theme 1.0.2
THÊM MỚI We Clean – Cleaning WordPress 3.5
THÊM MỚI FullScreen Artist – Portfolio, Photography WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.0.9
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.18
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.50
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.19
CẬP NHẬT WPRuby – WooCommerce Restricted Shipping and Payment Pro 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.22.6
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 3.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.6.1
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.20.1.1.20.1
THÊM MỚI Miraculous – Multi Vendor Online Music Store Elementor WordPress Theme 1.2.0
THÊM MỚI Meeek – Bio Links Builder Theme 1.3
THÊM MỚI VUP – Fitness Center WordPress Theme 1.3
THÊM MỚI Vensica – Football Club Manager Elementor Theme 1.0
THÊM MỚI FluentCRM Pro 2.8.33
THÊM MỚI WP Tasty Recipes Plugin 3.11.1

Trả lời