Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTWooCommerce Google Analytics Pro1.8.13
CẬP NHẬTFlow-Flow – WordPress Social Stream Plugin4.5.9
CẬP NHẬTWooCommerce Single Product Page Builder5.2.9
CẬP NHẬTAIT Special Offers2.0.5
CẬP NHẬTBookly – Appointment Booking and Scheduling Software System18.4-addon-pro-2.7
CẬP NHẬTAIT Citadela Blocks1.7.0
CẬP NHẬTAIT Citadela Directory2.4.0
CẬP NHẬTEnvira Gallery WordPress Plugin1.8.9.9
CẬP NHẬTEnvira Gallery – Instagram Addon1.5.1
CẬP NHẬTEnvira Gallery – Videos Addon1.6.0
CẬP NHẬTFormidable Forms – Datepicker Options1.01
CẬP NHẬTGravity Forms WordPress Plugin2.4.18.9
CẬP NHẬTJetEngine For Elementor2.4.3
CẬP NHẬTProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication3.9.23
CẬP NHẬTSearchWP WordPress Plugin4.0.14
CẬP NHẬTSearchWP WooCommerce Integration1.3.4
CẬP NHẬTThemify Builder Pro1.0.7
CẬP NHẬTUnlimited Elements for Elementor Page Builder1.4.41
CẬP NHẬTWooCommerce TM Extra Product Options5.0.12.2
CẬP NHẬTAjax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin4.18.6
CẬP NHẬTWP Portfolio1.10.0
CẬP NHẬTGive – Currency Switcher1.3.9
CẬP NHẬTGive – Fee Recovery1.7.10
CẬP NHẬTGive – Gift Aid1.2.4
CẬP NHẬTGive – Google Analytics Donation Tracking1.2.5
CẬP NHẬTGive – Paymill Gateway1.1.1
CẬP NHẬTGive – PDF Receipts2.3.9
CẬP NHẬTGive – Tributes1.5.7
CẬP NHẬTWooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon1.4.2
CẬP NHẬTElement Pack – Addon for Elementor5.1.0
CẬP NHẬTBlacksilver | Photography Theme for WordPress4.4
CẬP NHẬTAdvanced Google Maps Plugin for WordPress5.2.6
CẬP NHẬTWooCommerce Variation Swatches Pro1.0.53
CẬP NHẬTSmart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon1.5.2
CẬP NHẬTSuperfly Menu — Responsive WordPress Menu Plugin5.0.16
CẬP NHẬTSeosight – SEO, Digital Marketing Agency WP Theme with Shop4.4
CẬP NHẬTArchi – Interior Design WordPress Theme4.3.4.2
CẬP NHẬTElessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support3.6.0
CẬP NHẬTInfinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme3.3.1
CẬP NHẬTFooEvents for WooCommerce1.11.32

Trả lời