Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/05/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 3.1.0
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 1.7.6
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.4.7
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.4.7
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.4.6
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 3.1.13
CẬP NHẬT SearchWP BigCommerce Integration 1.1.3
CẬP NHẬT weForms Pro – Business 1.3.11
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.18.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Help Scout Addon 1.13
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 1.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 3.9
CẬP NHẬT Gravity Forms Survey Addon 3.5.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Twilio Addon 2.7.1
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 4.5.1
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.2.6
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Link Cloaking Addon 1.1.1
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.2.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.5.11
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.6.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 5.0.0
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 1.7.0
CẬP NHẬT MyThemeShop Corporate WordPress Theme 1.3.11
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.6.0.2
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.15
CẬP NHẬT MyThemeShop eCommerce WordPress Theme 1.7.4
CẬP NHẬT Yellow Pencil: Visual CSS Style Editor 7.3.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.8.3
CẬP NHẬT Whizz | Photography WordPress for Photography 2.1.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 3.4.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.1.7.2
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 2.4.9
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.0.0.3
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.0.2
CẬP NHẬT Hotel WordPress Theme For Hotel Booking | Hotel Master 4.0.4
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.0.13
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.2.22
CẬP NHẬT WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods 2.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.7.8
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 1.9.4
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 9.9.2
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 7.10.5
CẬP NHẬT MonsterInsights – Ads Addon 1.1.2

Trả lời