Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 1.9.0
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.5.1
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.14
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.14
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.9
CẬP NHẬT Testimonials Showcase – WordPress Plugin 1.9.14
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.30
CẬP NHẬT Medizco – Medical Health Dental Care Clinic WordPress Theme 3.4
CẬP NHẬT MetaFans – Community & Social Network BuddyPress Theme 3.3.5
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.18.8
CẬP NHẬT Age Checker for WordPress 1.3.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.8.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.5.3
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.15.5
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.4.8
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 3.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Typewriter Addon 3.0.3
CẬP NHẬT LearnDash LMS Notifications 1.6.1
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.19
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.1
CẬP NHẬT Barta – News & Magazine WordPress Theme 2.0.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9.2.2
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.2
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.2
CẬP NHẬT WC Vendors Pro 1.8.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.4.6
CẬP NHẬT LearnDash – Easy Digital Downloads Integration 1.4.0
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.6.7
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.4.1
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.10
CẬP NHẬT Theratio – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.9.0
CẬP NHẬT Pepper – Elegent Multi Purpose WordPress Theme 1.8
CẬP NHẬT GravityView – Multiple Forms 0.3.0-beta-1
CẬP NHẬT WP Reset Pro 6.11
CẬP NHẬT SecuPress Pro 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.47
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.2
CẬP NHẬT Orienko – WooCommerce Responsive Digital Theme 1.5.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.2
CẬP NHẬT X | The Theme 10.2
CẬP NHẬT KLEO – Pro Community Focused – Multi-Purpose BuddyPress Theme 5.2.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.41
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 7.3.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.3.1
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 6.11.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.5.85
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.4
CẬP NHẬT Yellow Pencil: Visual CSS Style Editor 7.5.9
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.7.3
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.5
CẬP NHẬT Ave – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.8.10
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.1.3
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.31
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.37
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.7.2
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.2

Trả lời