Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 6.4
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.5.0
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.16.0.1.16.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.78
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 73.6
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.12.0
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 16.0.2
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.7.3
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.7
CẬP NHẬT Discy – Social Questions and Answers WordPress Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Yobazar – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.2.6
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.13
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.6
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.5.4.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.8
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.2.3
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.8.2
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.9
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.10.2
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.17.3
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.4
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.9.4
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.15
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.32.1
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.6
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.1
CẬP NHẬT Ultimate Learning Pro WordPress Plugin 3.5
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.16
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.6.1
CẬP NHẬT Ananke – One Page Parallax WordPress Theme 3.9.4

Trả lời