Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 1.7.0
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.1.2
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.9
CẬP NHẬT FormCraft – Premium WordPress Form Builder 3.8.27
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.7.8
CẬP NHẬT Gravity Forms Active Campaign Addon 2.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.0.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Search Engine 2.2.8
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 4.7.0
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 7.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.7
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.5.1
CẬP NHẬT MyThemeShop Feminine WordPress Theme 2.2.4
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.5
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.41
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.2.4
CẬP NHẬT SearchWP Custom Results Order 1.3.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.3.4
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.7.6
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.8
CẬP NHẬT MyThemeShop Writer WordPress Theme 1.2.12
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.8
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.6.3
CẬP NHẬT SearchWP Related Content 1.4.7
CẬP NHẬT SearchWP Redirects 1.4.2
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.15
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.1.0
CẬP NHẬT SearchWP Diagnostics 1.5.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.12.1
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.3.1
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.22
CẬP NHẬT WooCommerce MultiStep Checkout Wizard 3.7.6
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.0
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.1.1
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.7
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.8
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.28
CẬP NHẬT Neighborhood – Responsive Multi-Purpose Shop Theme 3.7.0
CẬP NHẬT LearnDash Notes 1.6.11
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.2.5
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.4.25

Trả lời