Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19 /01/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.8.9
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.6
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.3.3.1
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.8
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 7.4
CẬP NHẬT SearchWP Related Content 1.5.1
CẬP NHẬT ARForms: WordPress Form Builder Plugin 6.2
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.3.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.8.7
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.54
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.34
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.12.7
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.18.3
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.16
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.0.3
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 2.0.6
CẬP NHẬT WP Fluent Forms Pro 5.1.7
THÊM MỚI Visual Art | Gallery WordPress Theme 2.4
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Affiliates Premium 3.2.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.7.2
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.23
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.7.2
CẬP NHẬT Gutentype 100% Gutenberg WordPress Theme for Modern Blog 2.1.7
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.12
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.21
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.3.1
CẬP NHẬT ListingEasy Directory WordPress Theme 1.8.8
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.3.5
CẬP NHẬT Loobek – Elementor Multipurpose WooCommerce Theme 1.0.8
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 6.0.3
CẬP NHẬT Adventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme 5.1.0
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.6.0
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.2.9
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.4.3
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.24
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.5.8
CẬP NHẬT Gravity Forms reCAPTCHA Add-On 1.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 2.6.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.20.1
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.4.0
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 3.1.0
CẬP NHẬT APRIL – Fashion WooCommerce WordPress Theme 6.3
CẬP NHẬT WP EventsPlus – Events Calendar Registration & Booking 2.5.9
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.8.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Google Analytics Plus 3.4.11
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.13.0
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway 2.14.0
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.26
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.7.7
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 2.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.21.0
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 5.0.4
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.4.3
CẬP NHẬT GravityView – Advanced Filter Extension 3.0.2

Trả lời