Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.3
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.5.5
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.2
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.19.0
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.14
CẬP NHẬT WHMPress – WHMCS Client Area for WordPress 4.2-revision-0
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.11.1
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.12
CẬP NHẬT Engitech – IT Solutions & Services WordPress Theme 1.8.0
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.4.0
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 15.0.1
CẬP NHẬT MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.7.9
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.5.2
THÊM MỚI Wiso Photography 1.7.1
THÊM MỚI ONO – Architecture 1.1.5
THÊM MỚI Mooseoom – Art Gallery, Museum & Exhibition WordPress 1.1.3
THÊM MỚI Alloggio – Hotel Booking Theme 1.7.1
CẬP NHẬT FacetWP – Map Facet 1.0.5
CẬP NHẬT FacetWP – Time Since 1.7
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.5.1
CẬP NHẬT Give – Tributes 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 3.0.5
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 8.0.2
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 6.0.16
CẬP NHẬT WordPress SEO Premium 21.4
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 4.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.7.5
CẬP NHẬT WooPack for Beaver Builder 1.5.4
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.10.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 4.2.0
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.19
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 3.0.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.6
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.13
CẬP NHẬT Movedo – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.5.9
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.20
CẬP NHẬT Gravity Forms Styles Pro Add-on 3.1.2
CẬP NHẬT Riode | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.6.5
CẬP NHẬT Jupiter – Multi-Purpose Responsive Theme 3.7.0
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.7.0
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.19.1
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.18
CẬP NHẬT Users Insights – Integrations 4.4.2
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.2.1
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.5.4
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.7

Trả lời