Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.3
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.10
CẬP NHẬT Download Monitor Email Lock 4.3.12
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.26
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.2.0
CẬP NHẬT Gravity Perks WordPress Plugin 2.3.3
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.8.0
CẬP NHẬT MainWP Advanced Uptime Monitor 5.2.4
CẬP NHẬT MainWP BackWPUp 4.0.7
CẬP NHẬT MainWP Buddy 4.0.5
CẬP NHẬT MainWP Comments 4.0.8
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 4.1.4
CẬP NHẬT MainWP iThemes Security 4.1.4
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.1.3
CẬP NHẬT MainWP UpdraftPlus 4.0.9
CẬP NHẬT MainWP Vulnerability Checker 4.1.5
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Status 4.0.9
CẬP NHẬT MainWP WordFence 4.0.10
CẬP NHẬT GeneratePress Premium WordPress Plugin 2.3.2
CẬP NHẬT MainWP Time Capsule 4.0.5
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.1.6
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.0.1
CẬP NHẬT DiviLife – Divi Mega Pro 1.9.8.2
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.39
CẬP NHẬT Squaretype – Modern Blog WordPress Theme 3.0.9
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.55
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.39
CẬP NHẬT WP Timeline – Responsive Vertical and Horizontal timeline plugin 3.6.4
CẬP NHẬT WooCommerce Photography 1.2.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.12
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.1.1
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 3.0.2
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.14.4.1
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.3.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.4.0
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.9.6
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.6
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.2.5
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.6
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.1
CẬP NHẬT Spotlight – Feature-Packed News & Magazine WordPress Theme 1.7.5
CẬP NHẬT Overflow – Contemporary Blog & Magazine WordPress Theme 1.5.7
CẬP NHẬT Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.7
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.23
CẬP NHẬT WooCommerce Product Catalog Mode & Enquiry Form 1.8.6
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table 3.1.1

Trả lời