Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT FacetWP – Pods Integration 1.2.4
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.9.3
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.4
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.6
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.0.2
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.18
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0.1
CẬP NHẬT Transport – WP Transportation & Logistic Theme 3.2.1
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.2.41
CẬP NHẬT Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.2.4
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.15.2
CẬP NHẬT Directory Pro 2.3.6
CẬP NHẬT SEO Friendly Images Pro for WordPress 4.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Product Documents 1.13.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Reviews Pro 1.17.5
CẬP NHẬT WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts 2.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login 2.11.2
CẬP NHẬT WooCommerce Tab Manager 1.14.2
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Twilio SMS Notifications 1.16.3
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.3.3
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.6
CẬP NHẬT SearchWP Metrics 1.4.2
CẬP NHẬT Snax – Viral Content Builder 1.93
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.5.2
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.5
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.26
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.5.3
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Admin Custom Order Fields 1.15.2
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.3.1
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.0.8
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.7.0
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.3
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.5
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.3
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.4.1
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.9
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.6
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.11
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.71
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.14.2
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists 3.11.5
CẬP NHẬT WooCommerce Order Status Control 1.14.1
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order CSV Export 5.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite 3.10.3
CẬP NHẬT WooCommerce Measurement Price Calculator 3.20.2
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Add-Ons 2.5.7

Trả lời