Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists 3.12.1
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.3
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.3
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.3.26
CẬP NHẬT King – WordPress Viral Magazine Theme 9.0.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.9.3
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.3.1
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.9.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.4.4
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.7.1
CẬP NHẬT Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 4.9.1
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.1.3.1
CẬP NHẬT Crypterio – NFT and Crypto Landing Page WordPress Theme 2.4.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Shipper Pro 1.2.14
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.4
CẬP NHẬT Exertio – Freelance Marketplace WordPress Theme 1.2.3
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.7.3
CẬP NHẬT Monolit – Responsive Architecture WordPress Theme 2.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.76
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.50
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 2.0.0
CẬP NHẬT Download Monitor Captcha 4.2.7
CẬP NHẬT Download Monitor Gravity Forms Lock 4.0.7
CẬP NHẬT Download Monitor Terms & Conditions 4.0.8
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 2.0.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.6.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory BuddyPress Integration 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Claim Listings 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Google Maps 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory List Manager 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7
CẬP NHẬT GeoDirectory Re-Captcha 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Review Rating Manager 2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.3
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.7.2
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.1.2
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.12
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.5-Beta-1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.8.5
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.8
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.7
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.3
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-2.4
CẬP NHẬT Lingvico | Language Center & Training Courses WordPress Theme 1.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.19

Trả lời