Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Justified Image Grid 4.4
CẬP NHẬT Metro – Minimal WooCommerce WordPress Theme 2.4
CẬP NHẬT DW Question & Answer Pro 1.3.7
THÊM MỚI Talkie – Chatbot and Tech Startup WordPress Theme 1.1.5
THÊM MỚI Techkit – Technology & IT Solutions WordPress Theme 1.5
THÊM MỚI LeBari – Education WordPress Theme 2.6
THÊM MỚI Sona – Digital Marketing Agency WordPress 1.1.2
THÊM MỚI Muzze – Museum Art Gallery Exhibition WordPress Theme 1.5.1
THÊM MỚI EGovt – City Government WordPress Theme 1.2.6
THÊM MỚI Emyui – Multipurpose Web Hosting WordPress Theme 2.5
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.2.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.5
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.4.1
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.8.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.32
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 70.8
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.12
CẬP NHẬT Point Finder Directory – Directory & Listing WordPress Theme 2.2.0
CẬP NHẬT Theratio – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.2.4
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.5.9
CẬP NHẬT CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.10.2
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.8.7
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.8
CẬP NHẬT Adrenalin – Multi-Purpose WooCommerce Theme 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.7.1
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.0.5
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Commissions 3.5.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.6.1
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Wish Lists 1.1.8
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.2
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.8.0
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.1.3
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.3.1
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.18
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.9
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.4.1
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.4
CẬP NHẬT Fundrize | Responsive Donation & Charity WordPress Theme 1.27
CẬP NHẬT Video Gallery WordPress Plugin /w YouTube, Vimeo, Facebook pages 12.25

Trả lời