Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 3.1.1
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 5.3.4
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.10.3
CẬP NHẬT SEOPress Pro 4.1.6
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 3.0.4
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 4.8.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 3.8.5
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.0.3
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 1.3.4
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 5.1.6
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 5.6
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 2.7.0
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.1.14
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.3.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Tab Manager Premium 1.2.27
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Review Reminder Premium 1.7.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 1.5.32
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 2.0.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.27
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Brands Add-On Premium 1.3.14
CẬP NHẬT WPLMS Learning Management System for WordPress 4.0.95.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Quiz Addon 3.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.8.8

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image