Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.46
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.1.5
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.104
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.0
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.0.5
CẬP NHẬT Seofy – SEO & Digital Marketing Agency WordPress Theme 1.6.6
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 35.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Social Login 2.5.3
CẬP NHẬT Classiera – Classified Ads WordPress Theme 4.0.25
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.15.4
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.13.1
CẬP NHẬT Gravity Forms CleverReach Addon 1.8
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.3.2
CẬP NHẬT Point Finder Directory – Directory & Listing WordPress Theme 2.2.1
CẬP NHẬT Good Food – Recipe Magazine & Culinary Blog Theme 1.1.9
CẬP NHẬT Pretty Links Pro 3.4.1
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.9
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.3.5
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.8.9
CẬP NHẬT EmallShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 2.3.8
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.13
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.9.2
CẬP NHẬT Bopo – WooCommerce Product Bundle Builder – Build Your Own Box 1.0.6
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.4.1
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.5.80
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 2.0.1
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Wish Lists 1.1.10
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.8
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.3.0
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.1
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.8
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 6.0.38
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.49
CẬP NHẬT Startup Company – WordPress Theme for Business & Technology 1.1.8

Trả lời